Konster att må bra

Stressreduktion genom avslappning - Relax
Det finns många olika sätt att slappna av i muskler och sinne förutom att sova.
En del provar mental träning,mindfullness, andra provar Yoga eller Qigong, endel sjunger, fiskar, påtar i trädgården, lägger pussel eller handarbetar. Det finns mängder av olika sätt att försöka komma till ro. Men finns det några som är vetenskapligt undersökta och bevisligen fungerar?
 
 
Dr Richard Blonna rekomenderar någon av de följande fyra metoder för att slappna av, de bygger på vetenskapliga studier 
*Andning med diafragman -du fokuserar på andning med magen som verktyg
*Mindfullness - här använder du andningen för att slappna av under en längre tid tex upp till 20 minuter
*Visualisering - fokusera genom att tänka på vackra saker som gör dig lugn, tex en skog , lungt vatten eller vad som just du gillar
*Autogenic träning - muskulär avslappning dvs träna på att slappna av i kroppen , kroppsdel för kroppsdel
 
Jag har provat alla ovan och vid olika tillfällen i livet passar olika metoder.  Min erfarenhet när det gäller avslappning är att olika individer gillar att lyssna på olika sorters röster och musik. Därför skulle jag vilja rekommedera att innan du förkastar det helt, prova några olika.
 
Jag gillar den här Avslappning för själ och hjärta  av Anne Cecilia Pullar med musik av Ole Saxe, deras olika inspelningar  finns på Spotify. Ole är en fantastisk musiker och det finns flera instrumentella spår som jag gillar. Annes röst tycker jag passar för avslappning och ett av spåren heter Läk din kropp och är affimationer om hur du läker din kropp. Jag spelade den en gång på en kurs och en av deltagarna tyckte det var bland det flummigare han hade hört. Smaken är ju som sagt olika. På kursen spelade jag olika typer av avslappningsövningar vid olika tillfällen, just för att deltagarna skulle få hjälp att hitta "sin" favorit. Det som är näst intill motsatsen är muskulär avslappning. Lars-Eric Uneståhl har flera olika sorters inspelningar och de finns tex på Storytel, Bokus och Adlibris. Han har tex en skiva som heter Mental grundkurs där det finns både muskulär och mental avslappning, både kortare och längre tidsmässigt.
 
 
 
 

Vad är hälsofrämjande arbete och vad spelar roll för hälsan?
 Vad  säger världshälsoorganisationen om hälsa:
"Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli medvetna om dem, tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa skall därför ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron."
WHO Ottawa Charter on Health Promotion. Köpenhamn: WHO Europe 
 
2005 kom ett tillägg från WHO, denna gång genom "The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World". I tillägget förtydligas kopplingen till mänskliga rättigheter  och hälsans bestämningsfaktorer.
 
Vissa bestämningsfaktorer kan vi påverka  själva medan andra beror på gener, ytterligare andra beror på var vi bor och vilket samhälle vi lever i, är det tex krig eller fred i mitt land. Vi mår bättre om vi lever i ett land som ställer krav och stiftar lagar som påverkar hälsan som tex bilbälten, tandvård eller sätter gränser för gifter i mat. Lever jag i en familj  där jag inte har bra vuxenkontakt och där droger är vanligt kanske jag mår sämre än om jag lever i en familj utan droger med bra kontakt med de vuxna. Dahlgren och Whitehead beskrev detta 1991  i vad jag kallar  en "lök-lager"-bild.
 Bilden är tagen från folkhälsomyndighetens  dokument "Hälsans bestämningsfaktorer & målet för folkhälsan". Läs mer här
 
Bestämningsfaktorerna (förutom de genetiska) delas ibland in i levnadsvanor och livsvillkor. Olika levnadsvanor påverkar risken för många av de sjukdomar som utgör den största sjukdomsbördan i Sverige idag. Livsvillkoren påverkar i sin tur möjligheten till sunda levnadsvanor.
För vissa sjukdomar tar det länge att utveckla sjukdomen därför är det viktigt att följa även levnadsvanor och livsvillkor utöver de faktiska hälsoutfallen för att få en tydlig bild av hur hälsan i befolkningen ser ut och utvecklas över tid, (det är uppgiften för folkhälsomyndigheten)

Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, som kvinnor och män eller socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor och levnadsvanor. Regeringens mål inom folkhälsoområdet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Folkhälsan i Sverige är god och den utvecklas positivt för de allra flesta. Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika sociala grupper. Det är viktigt att analysera och synliggöra skillnader i hälsa för att kunna öka jämlikheten i hälsa.

Folkhälsomyndigheten
 
Med olika typer av statistik kan man mäta hälsa, dra slutsatser och försöka åtgärda ojämlikhet i hälsa tex så har Folkhälsocentrum i Norrbotten konstaterat att "Om Norrbottningar fortsätter leva som nu skiljer det åtta år i förväntad livslängd mellan en pojke som föds i Haparanda och en pojke som föds i Danderyd. Det är inte ok."

Ont i en led?
Oroar du dig för om det kan vara artros, ring Reuma Direkt, kanske kan de svara på din fråga! 
Undrar du vad du ska fråga din läkare nästa gång ni ses - stäm av med Reuma Direkt!
Reumatikerförbundets telefonsupport försöker svara på frågor om alla de 100 olika varianter av diagnoser som idag grupperas i 5 huvudgrupper :
Inflammatoriska ledsjukdomar
Reumatiska systemsjukdomar
Autoimflammatoriska sjukdomar
Artros och 
Lokala & generella smärttillstånd. 

Likheter i dessa diagnoser är
Smärta/värk
Trötthet /fatigue /sömnproblematik
Oro/ångest/depression 
Samsjuklighet(högt blodtryck, benskörhet etc)