Konster att må bra

Ta hand om dina ögon
En av mina vänner Eila är synpedagog, hon har hjälpt mig med detta inlägg. 
Det är viktigt att att skydda ögonen från skadligt ljus, alltså att utomhus använda bra solglasögon. De ska vara CE-märkta och de ska ha UV filter. Eftersom om du köper mörka solglasögon utan UV-skydd lurar de dina pupiller att bli större och ögat blir då ännu mer mottagligt för de farliga UV-strålarna
Se även tips från råd och rön :"Solglasögonen ska vara så stora att de täcker ögonen ordentligt och vara kupade i formen, eftersom de då kommer närmare huden på sidan om ögonen. Det gör att det kommer in mindre ljus snett bakifrån. Det ljuset reflekteras annars i glaset och in i ögat. Säkrast är att undvika blå solglasögon, som kan släppa igenom skadligt ljus."

 Synsam har med hjälp av Novus gjort en undersökning som visa att endast 20% av föräldrar sätter solglasögon på sina barn , det är viktigt att göra det om man vill förebygga gråstarr i äldre dagar. Läs mer här. Ett annat sätt som man ska akta sig för att använda är att hänga en filt över barnvagnen eftersom det kan bli alldeles för varmt i vagnen. Ha hellre en hatt med brätte.
Man kan gärna vända sig till en optiker om man har frågor.

 Idag har moderna bildskärmar men även LED belysning kan ha ett kraftigt blått ljus. Blått ljus anses vara skadligt för ögat. Man kan skydda sig mot det blå ljuset genom filter i glasögonen, inte bara i solglasögon utan också i sina läsglasögon eller glasögon för skärmarbete).
Ställ gärna in "ögonvänligt läge" om det finns i din platta, mobil eller dator.  Att tänka på att ta pauser från bildskärmsarbete (mobiler, plattor, datorer o.s.v).  Titta upp då och då och fokusera längre bort. 
 
När man blir äldre har man större behov av belysning så ett tips är att se över belysningen i hemmet. Kanske behöver man byta någon lampa eller skaffa någon extra. 
Enkla hjälpmedel är ofta en god belysning och att ha bra kontraster när man t ex arbetar i köket och kan välja en mörk eller en ljus skärbräda för att få kontrast mot det man jobba med.
Behöver man lite förstoring så finns det förstoringsglas både med och utan belysning att köpa i flertalet butiker.  tex classe har den här
Förstoringslampa LED Northlight
Har man börjat se dåligt är det viktigt att besöka en optiker, de gör idag många undersökningar inte bara kontroll av synskärpan, man kan också vända sig till sin hälsocentral. De kan i sin tur skicka remiss till ögonmottagningen. 
Om synen blivit så dålig så att man fått problem att göra vardagliga aktiviteter så har man via ögonmottagningen möjlighet att få remiss till en syncentralen eller synrehabiliteringen där man bor. Där kan man t ex få olika hjälpmedel utprovade. se mer tips från syncentralen på saker att tänka på ute och inne 
 
 
Kultur på remiss - vad är det ?
 
Kultur på remiss var ett nytt begrepp för mig. Det finns forskare som forskar på hur musik hjälper kroppen. Töres Theorell, är professor och läkare med specialite inom internmedicin, han visar i sin forskning att musik kan dämpa stressreaktioner och skydda oss mot skadliga effekter av stress.Töres förklarar det så här :
 När musiken varvar upp stiger pulsen, andningen blir snabbare och ytligare, blodtrycket stiger, stresshormonet adrenalin ökar, immunsystemet aktiveras och kroppens eget morfin, endorfin, aktiveras. Blir det alltför bullrigt blir tarmens rörelser kaotiska. Om musiken varvar ner reagerar kroppen på motsatt vis: pulsen sjunker, andningen blir långsammare och djupare. Blodtrycket sjunker och adrenalinet och kortisolet sjunker. Även magen lugnar ner sig.
 
Genom att spela och sjunga med andra känner du samhörighet och gemenskap. Pulsen stiger och  andningen blir långsam och regelbunden vid långa fraser. Hjärt- och lungfunktionen förbättras också. Halten av ”lugn-och-ro”-hormonet oxytocin stiger. Vagusnerven, kroppens eget antistressystem stimuleras. Att sjunga regelbundet i kör kan öka vår motståndskraft. Sång skapar ofta en känsla av ökad energi och avslappning och förbättrar då den upplevda livskvaliteten. 
 
Men smaken är olika, det som sänker stressen hos mig kanske inte berör dig alls, så man måste få välja själv.
 
Inte bara musik kan påverka kroppen positivt även annan kultur som tex dansterapi har visats ha effekt vid bland annat ätstörning, depression, trauman, adhd, Parkinsons sjukdom och demens. "Emotions in motion" var ett forskningsprojekt där, Ewa Aho Nyman, leg. psykoterapeut och dansterapeut, 2009 prövade dansterapi som behandlingsform för ungdomar med depressiva tillstånd,  Se mer på region Uppsalas hemsida  
Tidningen forskning & framsteg beskriver hur det fundgerar så här :   nervsystemen och immunsystemen är länkade till varandra, även våra tankar, känslor och inre bilder påverkar varandra. Det är det som vetenskapligt kan förklara delar av de helande mekanismerna som ligger bakom den dansande rörelsen. Vi vet också att vårt tänkande och vår föreställningsförmåga är kopplad till yttre rörelser som kan trigga fysiskt mätbara förändringar med hälsosam effekt. Dansen har genom sin icke-språkliga uppbyggnad möjlighet att nå de djupare delarna av hjärnan, den så kallade känslohjärnan, före förnuftshjärnan. Känslohjärnan är mycket snabbare än förnuftshjärnan på att ta emot stimuli vilket ger en mer avskalad och försvarslös respons. En snabb ökad känslomässig kontakt och medvetenhet ger energi och stimulerar hjärnan till ett intresse för inlärning. Det innebär att spontana dansrörelser som tar sig bakom hjärnans prefrontala försvarssystem faktiskt kan påverka inlärning och utbyta information på ett annorlunda sätt än med ordbaserade tekniker. 
 
Det finns dessutom något som heter  uttryckande konstterapi , det är då möjligt att använda alla olika kulturella uttryck , dans, musik, bild,drama och poesi. Syftet är att genom att vara konstnärligt kreativ bearbetar det som är psykiskt tungt. Margareta Wärja (uttryckande konstterapeut, psykoterapeut och filosofie doktor ) har i en avhandling visat  att kvinnor som genomgått en  cancerbehandling och drabbats av psykisk ohälso  kunde bli signifikant bättre genom konstterapi.  läs mycket mer på forskning .se
 
 
Varför folkhälsovetenskap är så viktigt
Folkhälsovetenskap handlar om att man samlar data om olika faktorer som kan påverka hälsa för att sedan kartlägga, analysera och till sist försöka påverka faktorerna så att ohälsa kan undvikas.
 
Det handlar om att studera allt som möjligtvis kan påverka hälsan hos befolkningen tex  livsvillkor, levnadsvanor, miljö, samhällsstruktur, arbetslivet. 
 
Den senaste tiden har jag sett ett par viktiga artiklar som visar exempel på folkhälsoforskning.
 
Den ena handlar om hjärtinfarkter. Norrbottens län har den högsta dödligheten i hjärtinfarkter i landet och Uppsala län de lägsta. När man ser skillnaderna undrar man varför och om man kan göra något. 
 
Bertil Lindahl, kardiolog och professor vid Uppsala universitet,menar att de regionala skillnaderna framför allt kan förklaras med levnadsmönsterMartin Lång, ordförande i Hjärtlungs länsförening i Norrbotten, jobbar hårt för att få sina medlemmar att leva mer hälsosamt men menar att de stora avstånden till sjukhus i norrbottenslän är en faktor. Läs mer i lokalpressen  eller på svt eller hos folkhälsomyndigheten

Artikelbild

En annan forskning visar på att risken för att ett barn dör i magen är betydligt högre i Östergötland motför i Stockholm, så mycket som 50% högre. Forskning har identifierat en rad riskfaktorer - övervikt och fetma hos mamman, om mamman är född i mellanöstern eller i Afrika söder om Sahara, eller om mamman har låg utbildning. Även kvinnans ålder spelar stor roll, ju äldre desto högre risk. Sjukvården måste identifiera riskgrupper och informera mer om riskfaktorerna säger Karin Källén professor  vid Lunds universitet.
 
Ytterligare en annan artikel visar på att antalet självmord skiljer mycket mellan kommuner. I Norsjö, knivsta och Vindeln är det mycket lågt medan det är höga tal i Grums och Svenljunga . Enligt statistik från socialstyrelsen begås årligen ca 1200 självmord i Sverige. Det är ungefär tre/dag. Det är viktigt att myndigheter, kommuner, hälso- och sjukvård, socialtjänst m.fl. arbetar aktivt för att förebygga självmord.

Man måste titta på varje enskild kommun: på riskfaktorer och skyddande faktorer samt på vård och rehabilitering och se hur dessa samspelar över tid. -Man måste kartlägga de inträffade självmorden i respektive kommun och ringa in riskfaktorer som upprepas. Det krävs ett systematiskt arbete och avsatta resurser, säger Danuta Wasserman professor vid centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). läs mer här 

Det finns en mycket bra hemsida om att förebygga självmord bland annat med tips på hur man kan prata med en person som man tror är deppig och ev kanske funderar på att ta sitt liv  tex jag märker att du grubblar över något. Är allt som det ska?  eller Men du. är det så att du har tankar på att ta ditt liv. . Läs mer här  

 

Dessa artiklar är exempel på hur folkhälsoforskning letar samband och olikheter för att sedan hitta ledtrådar till vad som kan påverka och förbättra hälsan för olika grupper.