Konster att må bra

Arbetsmiljö - ny rapport "Arbetsorsakade besvär 2018" & Friska företag
Arbetsmiljöverket har sammanställt en rapport  "Arbetsorsakade besvär 2018" , i  den redovisas att 28 % av de intervjuade upplever trötthet, smärta och värk. Fler kvinnor än män, fler unga kvinnor än äldre kvinnor,  fler lågavlönade än högavlönade mår sämre.
Många av besvären anses orsakas vara hög arbetsbelastning. 
 
Av de 5 miljoner som jobbar, så blir det ca 1,4 M som har besvär pga förutsättningarna på  jobbet.
 
Av de med besvär
 • hade nästan 66% värk eller smästa pga arbetet - lika många kvinnor som män.
 • 7 av 10 anser att det är arbetsbelastning som är orsaken.
 • 1 av 3 har varit hemma pga sina problem 
När det gäller arbetsorsakad ohälsa finns skillnader  mellan könen, professor Göran Knäcklund från stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet förklarar lite kring rapporten. Tex att det skijer sig åt mellan kvinnor och män i undersökningen därför att  de olika könen ofta arbetar inom olika brancher och att kvinnor ofta har större ansvar för hushållsarbetet (ibland kallat det obetalda arbetet) . Mätningar visar att kvinnors arbetsvecka kan bli upp till 70-80 timmar. Kvinnor arbetar dessutom ofta i yrken som tar hand om människor och det är ofta emotionellt krävande. I dessa yrken är det dessutom vanligt med liten påverkansmöjlighet.
 
kolla denna 5 minuters film om rapporten här länk
 
Vad ska man göra då ?
arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (på nästan hälften av våra arbetsplatser pågår inget systematiskt arbetsmiljöarbete - det är ju lite skrämmande)
 Och som vanligt så  rekommenderas aktiviteter  som är på individnivå -  tex 
Ta tid för 
 • Vila
 • Återhämtning 
 • Avkoppling
 
 
Forskningsprojektet Hälsa och Framtid visade att det finns en röd tråd i friska företag. Friska företag utmärks bland annat av ett gott ledarskap och av att erbjuda människor mening i arbetet
Prevent ger ut en  bok "nycklar till friska företag" som beskriver forskningsprojektets resultat. Länk
I undersökningen hade de friska företagen 3 gånger mindre sjukfrånvaro. Det var kombinationen av faktorer som spelade roll inte en specifik faktor.
 
Vill du läsa forskningen så finns mer info här i länken det finns lite skillnader mellan privata företag och myndigheter men kort sagt jobbar friska företag med :
 • gott och nära ledarskap  (här avses att man valde ledare med social kompetens, det fanns ledarskapsprogram, ledare som stöttar varandra)
 • möjlighet till kompetensutveckling (bred syn på kompetensutveckling)
 • feedback / kommunikation  (både formella och informella kommunikationsvägar, ledningen vill ha direktkontakt och feedback från medarbetare)
 • delaktighet i förbättringsarbete (företagets värderingar är välkända och inarbetade, tydliga processer för förbättringsarbete och bemanning för det)
 • stöd i form av prioritering när arbetsbelastningen blev för hög
 • systematiskt arbetsmiljöarbete (koll på nyckeltal och orsaker till sjukfrånvaro, mm) 
Den här forskningen var en stor input till min egen C-uppsats (läs den gärna ) och det imponerar på mig att forskarna kommit på hur de skulle hitta de friska företagen. Man samarbetade med Alecta, ett  företag som samarbetar med företagen ang. tjänstepensioner. 

Arbetslivet är en del i hälsohjulet
 


Fusk eller trovärdigt - Forskning & kosttillskott
Det här inlägget handlar om förtroende. Förtroende för forskning och förtroende för de leverantörer vi handlar av på nätet. Det är två helt olika områden men jag vill skriva om dem för att detta upprör mig.
 
När forskare fuskar med sina resultat tappar vi andra förtroende för forskning som helhet. 
När en forskare börjar känna att de hittat nått viktigt och vill visa sina forskningsresultat så skriver de en vetenskaplig artikel som sedan skickas till en är tidning. Innan artikeln publiceras så granskas den av kunniga inom området. All data som används vid forskningen ska finnas tillgänglig för andra forskare så att de ska kunna upprepa försöken. 
För att man inte ska forska på tokiga saker finns etiska råd som granskar och ska ge tillstånd till forskningen. Ansökan till etiskarådet görs innan forskningen startar. 
 
Ofta vill forskare bygga vidare på tidigare gjorda erfarenheter och därför refererar de ofta till annan forskning. Men om den forskningen är osann så blir det ju tokigt, därför lanserar Retracion Watch en databas med 18000 indragna forskningsrapporter. Idag är ca 1/4 indragningarna gjorda pga ärliga fel, och tyvärr över hälften plagiat, påhittade resultat eller annat forskningsfusk.  
 
Andra som vi inte ska ha för stort förtroende för är nätleverantörer av kosttillskott och läkemedel.
Många köper kosttillskott på nätet eller via telefonförsäljare. Mitt tips är att bara köpa av etablerade firmor som tex apoteket. 2010 gjordes en mycket omtalad informationskampanj om internethandel av medicin, för att inspirera oss att bara handla från seriösa försäljare som tex  apoteket, klicka på länken och se den lite läskiga filmen om medicinproduktion i undre världen.  Se även detta inslag på TV4 nyheterna där det berättas om vad som har hittats i olika kosttillskott - allt från rena gifter till tungmetallet.  
 
 
kost (och medicin) är en del i hälsohjulet 
 
Hör du till de 46% som har hälsofarligt dålig kondition?
 
Nära hälften, 46 procent, av svenskarna i yrkeslivet har en hälsofarligt dålig kondition.
 (promenad på isen)
 
Gränsen för riskabelt dålig kondition är att inte klara tio minuter lång promenad i rask takt utan att vila . 
Kolla artikeln och filmen på DN.se Filmen handlar om träning efter ålder, m
an menar att är man ca 25 år så kan man träna nästan vad som helst,
Är man ca 45 bör man fokusera på de stora muskelgrupperna tex  träna bål- och rygg muskler
Är man ca 65 är det viktigt att träna kondition, styrketräning och balans för att ha muskler och skelett som inte stelnar till och som hjälper en att inte tappa balans och falla.
 
Att träna regelbundet minskar risken för hjärt-kärlsjukdom (den sjukdomsgrupp som flest dör av  i Sverige). Dessutom minskar risken för andra folksjukdomar som diabetes och vissa typer av cancer. Läs mer från KI 
Myndigheters rekommendation till vuxna är att varje dag, vara fysiskt aktiva i 30 minuter. Intensiteten bör vara måttlig, vilket betyder, tex  rask promenad där man blir lätt anfådd och lite svettig.
Forskarna vet att vi ofta överskattar hur mycket vi rör på oss och därför tycker jag att ett aktivitetsarmband är mycket bra.
 
Olika aktivitetsarmband mäter olika saker tex steg, puls och sömn.  Man brukar säga att det är bra att komma upp i 10 000 steg om man är medelålders. Min (ingifte)  farbror som är 80+ fick rekommenderat av sin läkare att sikta på 2 000 steg per dag. 
 
Den här typen av statistik kan man ta ut ur sitt aktivitetsarmband om man synkroniserar det med en dator
 
Det finns även telefonappar som mäter steg. Men då gäller det ju att alltid ha med sig telefonen och inte lägga den åt sidan. 
Hör du till dem som sporras av att tävla med andra så har endel telefonappar som tex strava, runkeeper m. fl, utmaningar där man kan tävla mot sig själv eller andra. 
Tycker du inte om att tävla så finns t.ex.  TRappen som är en app där målet inte är att tävla utan att sporra varandra att träna mer, den är framtagen av Karolinska institutet, Uppsala universitet och Reumatikerförbundet, företaget We+ och Stockholms läns landsting. 
 
Jag tycker det är viktigast att hitta en träningsform som man tycker om och som är rolig. En person  kanske tycker om spinning medan en annan tycker om dans och en tredje vill skjuta pilbåge.
 
Kom ihåg att fysisk aktivitet ger många positiva effekter :
 Bilden sitter på väggen vid sjukgymnastiken på ett sjukhus i närheten.
 
Vill du ha stöd i att komma igång med träningen så hör av dig.
 
Fysisk aktivitet är en del av hälsohjulet