Konster att må bra

Relationen dopamin, adrenalin och oxytocin
 
Jag var på en föreläsning av företaget Curatina där vi fick en mycket bra beskrivning av relationerna mellan  dopamin, adrenalin och oxytocin
Kortisol och adrenalin frigörs när vi blir upplever ett hot tex vi blir stressade för att vi har krav som vi upplever att vi inte klarar av att möta. Kroppen är skapt för att se och reagera på hot, förr var det ofta fysiska hot tex ett lejon på savannen, men det kan vara känslomässiga krav eller tidskrav, eller att känna att man inte räcker till. 
 
 Dopamin förekommer i en rad viktiga system som bland annat reglerar motorik, vakenhet, glädje entusiasm, uppmärksamhet och motivation. Vill du se en kort summering av Dr Eric Berg om Dopamin som jag tycker ger en bra förklaring så finns här ett par minuter
 

När dopaminet flödar från hjärnans belöningssystem  får det oss att njuta. Det gör att vi aktivt anstränger oss för att få uppleva den behagliga känslan igen. Hjärnan belönar oss också med en dos dopamin när vi har löst en svår uppgift. Tyvärr kickar 

 belöningssystemet även igång njutning som är skadlig i längden. Alkohol, nikotin och andra beroendeframkallande droger ger ofta en kraftig frisättning av dopamin, liksom spelmissbruk och mat som dryper av fett och socker. Det samma gäller för likes på mobilappar som  instagram eller facebook,  se Barbara Jenningspå ted talks och  , Simon Sinekhär
Dopamin frigörs också av att vi är fysiskt aktiv, läs mer på 1177 
 
Det tredje hormonet i denna bild är oxytocin som gör oss trygga, lugna och som frigörs tex  vid beröring, sex och massage men även med yoga och meditation, att skratta, att ge bort gåvor frigör oxytocin och att kramas.Det finns sätt att frigöra oxytocin se ett klipp av en ung apotekate ge 13 tips på hur man ökar nivån av oxytocin,
Amning och att klappa husdjur är exempel på forskningsområden där oxytocins inverkan studerats. Läs mer om vårdhundar här 
 
Läs mer om oxytocin här, 
 

Försök hitta din egen balans. 

 
 
 Det var så intressant att fördjupa mig i ämnet att jag nog kommer skriva mer om detta!  


Hör du till de 46% som har hälsofarligt dålig kondition?
 
Nära hälften, 46 procent, av svenskarna i yrkeslivet har en hälsofarligt dålig kondition.
 (promenad på isen)
 
Gränsen för riskabelt dålig kondition är att inte klara tio minuter lång promenad i rask takt utan att vila . 
Kolla artikeln och filmen på DN.se Filmen handlar om träning efter ålder, m
an menar att är man ca 25 år så kan man träna nästan vad som helst,
Är man ca 45 bör man fokusera på de stora muskelgrupperna tex  träna bål- och rygg muskler
Är man ca 65 är det viktigt att träna kondition, styrketräning och balans för att ha muskler och skelett som inte stelnar till och som hjälper en att inte tappa balans och falla.
 
Att träna regelbundet minskar risken för hjärt-kärlsjukdom (den sjukdomsgrupp som flest dör av  i Sverige). Dessutom minskar risken för andra folksjukdomar som diabetes och vissa typer av cancer. Läs mer från KI 
Myndigheters rekommendation till vuxna är att varje dag, vara fysiskt aktiva i 30 minuter. Intensiteten bör vara måttlig, vilket betyder, tex  rask promenad där man blir lätt anfådd och lite svettig.
Forskarna vet att vi ofta överskattar hur mycket vi rör på oss och därför tycker jag att ett aktivitetsarmband är mycket bra.
 
Olika aktivitetsarmband mäter olika saker tex steg, puls och sömn.  Man brukar säga att det är bra att komma upp i 10 000 steg om man är medelålders. Min (ingifte)  farbror som är 80+ fick rekommenderat av sin läkare att sikta på 2 000 steg per dag. 
 
Den här typen av statistik kan man ta ut ur sitt aktivitetsarmband om man synkroniserar det med en dator
 
Det finns även telefonappar som mäter steg. Men då gäller det ju att alltid ha med sig telefonen och inte lägga den åt sidan. 
Hör du till dem som sporras av att tävla med andra så har endel telefonappar som tex strava, runkeeper m. fl, utmaningar där man kan tävla mot sig själv eller andra. 
Tycker du inte om att tävla så finns t.ex.  TRappen som är en app där målet inte är att tävla utan att sporra varandra att träna mer, den är framtagen av Karolinska institutet, Uppsala universitet och Reumatikerförbundet, företaget We+ och Stockholms läns landsting. 
 
Jag tycker det är viktigast att hitta en träningsform som man tycker om och som är rolig. En person  kanske tycker om spinning medan en annan tycker om dans och en tredje vill skjuta pilbåge.
 
Kom ihåg att fysisk aktivitet ger många positiva effekter :
 Bilden sitter på väggen vid sjukgymnastiken på ett sjukhus i närheten.
 
Vill du ha stöd i att komma igång med träningen så hör av dig.
 
Fysisk aktivitet är en del av hälsohjulet
 
 
 
 
 


20 Oktober är Internationella osteporosdagen
Jag tillhör gruppen av personer som är i riskzonen för att utveckla benskörhet som jag kallar det eftersom det är ett enklare ord än osteporos.  Mitt korticonintag är orsaken till att jag är i i riskzon. Jag har varit på bentäthets-röntgen en gång hittills men kommer att få upprepa det vartefter jag blir äldre, sjukdomen är vanligtvis sällsynt före 55 års ålder men blir vanligare ju äldre man blir. 
 

Två viktiga orsaker till benskörhet är tobaksrökning och fysisk INaktivitet. Det kvinnliga könshormonet östrogen är viktigt för skelettets styrka hos kvinnor, liksom testosteronet hos männen. Att som kvinna ha passerat klimakteriet, särskilt om det skett tidigt, ökar risken. Brist på kalk och D-vitamin är också som orsaker.

Fler orsaker är vissa kroniska sjukdomar (exempelvis KOL, reumatiska sjukdomar, kronisk njursvikt och Cushings syndrom) som kan leda till skeletturkalkning. Detta kallas då sekundär osteoporos. Kvinnor drabbas oftare än män. typiskt nog ;)

Den medicinska behandlingen är i första hand kalk och D-vitamin, det är vad jag själv har fått. Ibland kan även så kallade bisfofonater i tablett- eller injektionsform kan behövas. De är läkemedel som kan öka skelettets kalciuminnehåll och minska risken för benbrott.  (läs mer på nätdoktorn)

Omkring 70 000 svenskar drabbas varje år av benbrott som man kan säga kommer av benskörhet. Det är onödigt många, skapar onödig smärta och ger onödiga kostnader. OsteoporosNytt (nr 3/2018) menar att sjuldommen är underbehandlad trots att det finns bra och billiga läkemedel . Att undersöka personer i riskgrupper för att snabbt kunna sätta in behandling är viktigt.
 
Skelettet förändras under en livstid både beroende på det genetiska arvet men även på grund av livsstil. Både fysisk aktivitet, alkohol och kost spelar en viktig roll.
 
FASS är den bok som hjälper läkare att välja medicin för en patient, FYSS är den bok som hjälper läkare att välja vilken fysisk aktivitet som passar en patient med en specifik diagnos. 
FYSSen säger  att  patienter bör träna muskelstärkande fysisk aktiviteter  i kombination med annan fysisk aktivitet som belastar skelettet. Även balansövningar rekommenderas för att undvika att man faller och då ev bryter något ben i kroppen. Konditionsträning och prommenader rekommenderas medan jogging inte rekommenderas pga fallrisker. 
 
Så vi kan  konstaterar  att träning är bra. Varierad kost med tillräckligt med vitaminer och mineraler är också nödvändigt. Tobak och alkohol är inte bra, Så igen återigen kommer hälsohjulet fram