Konster att må bra

Vad vinner kroppen på fysisk aktivitet
Varför ska man vara fysiskt aktiv - Det minskar risken att dö för tidigt !
 
Vad händer i kroppen
 
Vid konditionsträningmotionsnivå sänks kärlmotståndet, pulsen stiger och blodtrycket höjs.
Kontinuerlig träning ger en anpassning till denna nivå, blodtrycket sjunker och vilopulsen minskar
Den normala blodtrycksstegringen vid fysisk aktivitet blir högre hos den otränade, liksom hjärtfrekvens, kärlmotstånd och stresshormonnivåer. Den som tränar regelbundet har också lägre halter av katekolaminer (dopamin, noradrenalin och adrenalin =hormoner som insöndras vid psykisk stress och vid låga blodsockernivåer) och kortisol (stresshormon) i blodet än otränade individer. läs mer i FYSSen 
Tränade personer är mer stresståliga än fysiskt inaktiva personer  (vid samma typ av psykisk stress)
 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Fysiskinaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt -kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer.  (läs mer hos folkhälsoinstitutet, FHI)
 
 
 
Hur mycket bör du röra på dig
Den svenska rekommendationen lyder : Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i
sammanlagt minst 30 minuter, helst minst 150 min/vecka. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad där du får puls och blir anfådd. Dessutom bör man köra styrketräning minst 2 ggr per vecka.
 
 
Minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag
 
Man kan uppnå samma hälsovinster genom att träna åtminstone 3 x 30 minuter med hög intensitet (6–10 METS, energiförbrukningsnivå en film i ämnet METS finns här) varje vecka. 
 
 
 
 
 De som är mest stillasittande har mest att vinna på att öka sin aktivitet. Att ta en aktiv-paus ifrån sitt stillasittande kan göra stor skillnad. Mitt råd är att i varje reklampaus ställa sig upp och träna tex med ett gummiband eller att sätta sig och ställa sig utan att ta i med händerna.
Om man har ett stillasittande arbete kan man göra till en vana att stå 10-15 minuter varje timme.