Konster att må bra

Epidemiologi - vad är det ?

Jättekallt ute = högre risk för infarkt. Risken är 14 %högre att drabbas av hjärtinfarkt vid 0 grader än vid 20 grader. Hur kan man säga det, jo genom att leka spårhund och forska om samband.

Epidemiologi är läran om sjukdomsförlopps demografi, man studerar både smittsamma och vanliga sjukdomar som  tex högtblodtryck eller diabetes. Ofta är man ute efter att hitta  olika riskfaktorer för ohälsa och förtidig död, till exempel livsstilsfaktorer som rökvanor, kostvanor och motionsvanor och miljöfaktorer som passiv rökning.

Jag imponeras av berättelsen om läkaren vid namn John Snow som lyckats stoppa koleraepidemin i London på 1850-talet.mHan markerade på en karta var människor blev sjuka. På så vis lyckades han ringa in ett sjukdomsområdet  och  en specifik vattenpump där många hämtade sitt dricksvatten.Genom att ta bort handtaget lyckades han minska antalt som insjuknade i kolera.  läs mer här

En annan spännande historia är den om hygienens betydelse, det var 1847, då läkare Ignaz Philipp Semmelweis funderade på sambandet mellan två olika förlossningsavdelningar på samma sjukhus. Den ena hade en dödlighet på ca 13 % i barnsängsfeber och den andra hade en dödlighet på ca 2 % . Det var så att den ena användes för utbildning av medicinstudenter och den andra för utbildning av barnmorskor. Medicinsstudenterna tränade också på att obducera , Ignaz Philipp Semmelweis kom fram till att de förde med sig smitta från obduktionerna in till förlossningssalen. Han beslutade att de var tvugna att tvätta händerna. Detta var innan man hade kunskap om bakterier och han kallade det ett okänt likämne.
 

Med hjälp av detektivarbete och samkörning av register har läkare sett att det faktiskt finns ett samband mellan väder och hjärtinfarkter.  Studien har letts av David Erlinge, överläkare på Skånes universitetssjukhus och Moman A. Mohammad, läkare på Skånes universitetssjukhus  läs mer här  I studien har man samkört mer än 274 000 hjärtinfarkter i Sverige (1998 - 2013) med väderdata från SMHI. Resultaten visar att vid dagar som har kallare temperatur, lägre lufttryck, höga vindhastigheter eller färre antal soltimmar ökar risken för hjärtinfarkt. Den som spelade störst roll var lägre lufttemperatur. Risken var 14 procent högre att drabbas av hjärtinfarkt vid 0 grader än vid 20 grader.  David Erlinge tipsar att  "Patienter med hög risk för hjärtinfarkt, till exempel äldre personer som haft hjärtinfarkt tidigare, kanske ska undvika att gå ut när det är riktigt dåligt väder eller åtminstone klä sig väldigt ordentligt så de håller sig varma"

Forskarna ska nu fortsätta och se om det finns samband mellan hjärtinfarkt och sportevent eller högtider. 

 

Kör försiktigt i Jul, använd bilbälte och se upp från mobilen
Varje år dör drygt 250 människor i trafiken i Sverige, 
 
 De största orsakerna till att människor dör i trafiken är, 
 • att man kör onykter 
 • att man har dåliga däck
 • att man kör för fort (Om man kör 90 km/tim istället för 80 är risken att omkomma 70 procent högre vid en krock. En krock i 90 motsvarar ett fall från tionde våningen. Att köra saktare har  andra fördelar som tex lägre bränsleförbrukning och mindre koldioxidutsläpp)
 • att man är ofokuserad pga att man pratar i mobiltelefonen, rattar på radion, skickar sms, pratar med någon i baksätet
 • att man krockar och inte har bälte - nästan var fjärde som omkommer har inte bälte
 Trafikverket, Motormännen tipsar:
 • Välj helst mötesfria vägar.
 • Motorstopp? Sitt inte kvar i bilen. Ta fram varningstriangeln och ställ dig en bit ifrån bilen för att undvika onödig säkerhetsrisk. 
 •  Håll hastighetsgränserna och avståndet till andra fordon.
 •  Anpassa hastigheten efter underlaget. Underlaget kan ändras snabbt när temperaturen pendlar.
 •  Var tydlig med hur du vill köra genom att till exempel i god tid använda blinkers. 
 •  Undvik att ha en sluttid när du ska vara framme. 
 •  jäkta inte dit duär på väg - Låt resan ta tid! 
 •  Var utvilad. Planera in pauser efter vägen och turas om att köra om ni är flera.
 •  Ha tålamod.
Lagen om att vi ska använda bilbälte på alla platser i bilen kom 1988.Fortfarande finns det  de som inte använder bälte, i Norrbotten är det mer än var 10:de som inte använder bilbälte. i Överkalix är det bara 70% som använder bälte, i Pajala 72 % och i Arjeplog är det 77%.
Använd bälte i jul -Det är en så billig försäkring - 
 
Jag var på en föreläsning med professor Anna Stålbröst (Luleå Tekniska Universitet) och hon visade några bilder som för mig var riktiga ögon öppnare. 85% av de olyckor som inträffar med cyklar och gående  beror åtminstånde delvis på att vi kollar för mycket på mobilerna.
 
För att komma undan dessa olyckor har man på vissa ställen placerat trafikljusen nere i trottoaren !!
 
Denna bild visar att man har gjort en "gångstig" för gående utan mobil och en för folk med. Visst har vi väll lite var till mans gått och omkring och  sakta vinglat och varit "i vägen" för att vi gått omkring och surfat på mobilen. I "mobil"- filen på bilden nedan,  går folk på egen risk !!
 
 
Om detta är ett skämt eller  inte  har jag ingen aning om :) oavsett - ta hand om er i trafiken
Vad är hälsofrämjande arbete och vad spelar roll för hälsan?
 Vad  säger världshälsoorganisationen om hälsa:
"Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande måste individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli medvetna om dem, tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa skall därför ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron."
WHO Ottawa Charter on Health Promotion. Köpenhamn: WHO Europe 
 
2005 kom ett tillägg från WHO, denna gång genom "The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World". I tillägget förtydligas kopplingen till mänskliga rättigheter  och hälsans bestämningsfaktorer.
 
Vissa bestämningsfaktorer kan vi påverka  själva medan andra beror på gener, ytterligare andra beror på var vi bor och vilket samhälle vi lever i, är det tex krig eller fred i mitt land. Vi mår bättre om vi lever i ett land som ställer krav och stiftar lagar som påverkar hälsan som tex bilbälten, tandvård eller sätter gränser för gifter i mat. Lever jag i en familj  där jag inte har bra vuxenkontakt och där droger är vanligt kanske jag mår sämre än om jag lever i en familj utan droger med bra kontakt med de vuxna. Dahlgren och Whitehead beskrev detta 1991  i vad jag kallar  en "lök-lager"-bild.
 Bilden är tagen från folkhälsomyndighetens  dokument "Hälsans bestämningsfaktorer & målet för folkhälsan". Läs mer här
 
Bestämningsfaktorerna (förutom de genetiska) delas ibland in i levnadsvanor och livsvillkor. Olika levnadsvanor påverkar risken för många av de sjukdomar som utgör den största sjukdomsbördan i Sverige idag. Livsvillkoren påverkar i sin tur möjligheten till sunda levnadsvanor.
För vissa sjukdomar tar det länge att utveckla sjukdomen därför är det viktigt att följa även levnadsvanor och livsvillkor utöver de faktiska hälsoutfallen för att få en tydlig bild av hur hälsan i befolkningen ser ut och utvecklas över tid, (det är uppgiften för folkhälsomyndigheten)

Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, som kvinnor och män eller socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor och levnadsvanor. Regeringens mål inom folkhälsoområdet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Folkhälsan i Sverige är god och den utvecklas positivt för de allra flesta. Utvecklingen skiljer sig dock mellan olika sociala grupper. Det är viktigt att analysera och synliggöra skillnader i hälsa för att kunna öka jämlikheten i hälsa.

Folkhälsomyndigheten
 
Med olika typer av statistik kan man mäta hälsa, dra slutsatser och försöka åtgärda ojämlikhet i hälsa tex så har Folkhälsocentrum i Norrbotten konstaterat att "Om Norrbottningar fortsätter leva som nu skiljer det åtta år i förväntad livslängd mellan en pojke som föds i Haparanda och en pojke som föds i Danderyd. Det är inte ok."