Konster att må bra

Vad och hur mäter man hälsa för ett land
 
Normalt mäts ett land med BNP, bruttonationalprodukt är ett mått på den ekonomiska aktiviteten i ett land. I Nya Zeeland har premiärminister Jacinda Ardern inlett ett nytt sätt att mäta välfärd eftersom hon tycker att BMP inte är ett bra mått. Oavsett att Nya Zeeland har bra tillväxt ekonomiskt och få arbetslösa så har de hög andel hemlösa och bland den högsta självmordsstatistiken bland unga i OECD-länderna. Därför tycker hon inte att BMP-måttet är tillräckligt bra utan kommer att addera andra nyckeltal att följa upp, tex barnfattigdom. läs mer i artikeln   Vad borde vi då mäta?
  
boken Jämlikhetsanden  visar författarna Richard Wilkinson och Kate Pickett på ett antal index för hälsorelaterade problem och även social problem som jag tycker kan vara värda att mäta. Dessa är tex
  • Förväntad livslängd
  • Tonårsfödslar
  • Fetma
  • Psykisk ohälsa
  • Mord
  • Fängelsetal
  • Misstro
  • Socialrörlighet ( relation mellan inkomst hos far och son = om en man tjänar mycket mer än sin pappa så tänker man sig att han har klättrat på den socialastegen, tex från arbetarklass till medelklass)
  • Utbildning
  • Barnadödlighet
Det finns fler tex statens kostnader för sjukvård, PISA-resultat . betald mammaledighet , kvinnorsstatus m.fl.
 
Författarna som är epidemiologer, menar också att deras  samlade forskning och observationer pekar i en tydlig riktning: jämlika samhällen är nästan alltid bättre än ojämlika samhällen.
Många länder har hög  levnadsstandard men skillnaderna ökar mellan rika och fattiga och det finns fakta som visar att ett land mår sämre av orättvis fördelning av samhällsresurserna
Alla i ett samhälle mår sämre inte bara de med låg inkomst , även de med hög inkomst skulle må bättre i ett mer jämlikt samhälle. Jag rekommenrear denna film 
 
 
Se även denna film  med Richard & Kate Pickett