Konster att må bra

Vad är stressymtom
Att alla reagerar lite olika på olika situationer är klart men symtomer på långvarig stress kan grupperas i fyra grupper. Man kan märka en eller flera av dessa på någon i ens närhet, men ofta är det inget man själv märker om man är stressad.
Man brukar gruppera in reaktionerna i olika kategorier beroende på hur man påverkas.

Mentala

Får svårt att bestämma sig, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, dålig självkänsla, känsla av otillräcklighet

Känslomässiga

Överkänslig, blir irriterad arg och aggressiv, känner oro, kraftlöshet och håglöshet,får svårt att sova, kan även bil till ångest och depression

Fysiska

Trötthet, Matsmältningsproblem, illamående, Huvudvärk, Muskelvärk och hjärtklappning, panikångest , problem med mage och blodtryck
Stressymtomerna kommer från kroppens olika system; tex muskuloskeletala systemet, cirkulationsorganen, immunsystemet och endorkina system.

Beteendemässiga

Svårt att sova, byter kostvanor tex hoppar över lunchen, röker eller dricker mer, instalilitet i sociala relationer, tex man orkar inte umgås eller träffa människor, problem med sex

Läs mer i boken Stress av Rolf Ekman och Bengt Arnetz om detta sätt att beskriva olika reaktioner på stress.
 
Arbetsmiljöverket skriver så här om arbetsrelaterad stress, när det gäller signaler på 

 hög arbetsbelastning och stress

  • övertidsarbete, att man tar med arbete hem eller hoppar över raster eller luncher
  • hög arbetsintensitet under långa perioder
  • upplevelse av otillräcklighet
  • bristande motivation, nedstämdhet
  • psykosomatiska symptom: värk, sömnbesvär, mag-tarmbesvär
  • låg kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat
  • sjukskrivningar, sjuknärvaro
  • hög personalomsättning
  • konflikter, samarbetssvårigheter, kränkande särbehandling
  • olyckstillbud.
 
 
Ta hand om dig !
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress