Konster att må bra

Varför folkhälsovetenskap är så viktigt
Folkhälsovetenskap handlar om att man samlar data om olika faktorer som kan påverka hälsa för att sedan kartlägga, analysera och till sist försöka påverka faktorerna så att ohälsa kan undvikas.
 
Det handlar om att studera allt som möjligtvis kan påverka hälsan hos befolkningen tex  livsvillkor, levnadsvanor, miljö, samhällsstruktur, arbetslivet. 
 
Den senaste tiden har jag sett ett par viktiga artiklar som visar exempel på folkhälsoforskning.
 
Den ena handlar om hjärtinfarkter. Norrbottens län har den högsta dödligheten i hjärtinfarkter i landet och Uppsala län de lägsta. När man ser skillnaderna undrar man varför och om man kan göra något. 
 
Bertil Lindahl, kardiolog och professor vid Uppsala universitet,menar att de regionala skillnaderna framför allt kan förklaras med levnadsmönsterMartin Lång, ordförande i Hjärtlungs länsförening i Norrbotten, jobbar hårt för att få sina medlemmar att leva mer hälsosamt men menar att de stora avstånden till sjukhus i norrbottenslän är en faktor. Läs mer i lokalpressen  eller på svt eller hos folkhälsomyndigheten

Artikelbild

En annan forskning visar på att risken för att ett barn dör i magen är betydligt högre i Östergötland motför i Stockholm, så mycket som 50% högre. Forskning har identifierat en rad riskfaktorer - övervikt och fetma hos mamman, om mamman är född i mellanöstern eller i Afrika söder om Sahara, eller om mamman har låg utbildning. Även kvinnans ålder spelar stor roll, ju äldre desto högre risk. Sjukvården måste identifiera riskgrupper och informera mer om riskfaktorerna säger Karin Källén professor  vid Lunds universitet.
 
Ytterligare en annan artikel visar på att antalet självmord skiljer mycket mellan kommuner. I Norsjö, knivsta och Vindeln är det mycket lågt medan det är höga tal i Grums och Svenljunga . Enligt statistik från socialstyrelsen begås årligen ca 1200 självmord i Sverige. Det är ungefär tre/dag. Det är viktigt att myndigheter, kommuner, hälso- och sjukvård, socialtjänst m.fl. arbetar aktivt för att förebygga självmord.

Man måste titta på varje enskild kommun: på riskfaktorer och skyddande faktorer samt på vård och rehabilitering och se hur dessa samspelar över tid. -Man måste kartlägga de inträffade självmorden i respektive kommun och ringa in riskfaktorer som upprepas. Det krävs ett systematiskt arbete och avsatta resurser, säger Danuta Wasserman professor vid centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). läs mer här 

Det finns en mycket bra hemsida om att förebygga självmord bland annat med tips på hur man kan prata med en person som man tror är deppig och ev kanske funderar på att ta sitt liv  tex jag märker att du grubblar över något. Är allt som det ska?  eller Men du. är det så att du har tankar på att ta ditt liv. . Läs mer här  

 

Dessa artiklar är exempel på hur folkhälsoforskning letar samband och olikheter för att sedan hitta ledtrådar till vad som kan påverka och förbättra hälsan för olika grupper.