Konster att må bra

Hur mår vi på jobbet - olyckor 2019
Arbetsmiljöverket har sammanställt statistik för 2018 om hur arbetsmiljörelaterade sjukfrånvaro fördelas mellan kvinnor och män och mellan olika åldersgrupper. 
Under 2018 dog 55 personer på arbetet. Hujja det är många, för många.
 
Vi hör ofta att kvinnor står för större del av sjukskrivningarna, men när det gäller arbetsplatsolyckor så är det fler män som drabbas. Oftast pga deras arbetsverktyg eller fordon medan kvinnors orsaker oftast är kopplade till fall eller lyft. Under 2019 var det sammanlagt 33000 st som ledde till sjukfrånvaro. Om man kollar på olyckor utan sjukfrånvaro var det 63 000st där är det fler kvdinnor än män som står för statistiken , om det beror på att fler kvinnor anmäler  eller om det är så att fler kvinnor drabbas kan vara svårt att svara på .
9000 anmälningar om arbetssjukdomar gjordes också dessa berodde på
  •  39%  arbetsbelastning kränkande särbehandling  eller arbetstider.
  • 34%  ergonomiskabelastningsfaktorer
 
 
Vill du läsa mer om just din region kolla här
För 2018 anmäldes 833 arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare i Norrbottens län. Dessutom anmäldes totalt 1 682 arbetsolyckor som inte ledde till sjukfrånvaro och 281 olyckor på väg till eller från arbetet.
 
Generellt kan man säga att det är flest olyckor  sett till population bland män i Arjeplog och Gällevare och Kvinnor i Pajala.
Generellt kan man säga att det är flest olyckor sett till population bland män i Tillverkning & utvinnings-energi & miljö-näringen  och bland kvinnor inom transportnäringen
 
Vad gör man för att undvika dessa olyckor?
1)Arbetsmiljöverket, företagarna och facken vill att vi ska genomföra skyddsronder för att hitta, belysa och sedan förebyggas genom att planera för att undvika risker. Men min gissning är att om arbeten är stressiga så kan det antagligen vara så att man hoppar över säkerhet med tex arbetsverktyg. (Jag har svårt att inte tänka på kalkolyckan i Luleå 2011.) Om man  arbetar inom hemtjänsten och arbetar hemma hos en person där det eg behövs lyftar men dessa inte har hunnit bli installerade så kan det leda till olyckor. Det är väll inte bara min gissning utan finlänsk forskning visar att det sällan är "den mänskliga faktorn" utan oftare stress och dålig arbetsmiljö som leder till arbetsolyckor. Läs mer här "Mänskliga misstag i arbetet". Länken går till en kort 3 sidors presentation av forskaren Pia Perttula och  visar tydligt och kortfattat på följande förbättringsområden:
  1. Tidspress och arbetsbelastning, Stress och jäkt, Ingen Ingen tid att ta paus Ingen tid för återhämtning
  2. Brist på information, Ofullständiga, Motstridiga eller Svårbegripliga direktiv
  3. Dålig märkning av faror, Faror/farozoner saknar märkning, Varningssignaler svåra att se/ höra
  4. Besvärliga perceptionsförhållanden, Sikthinder, Dålig belysning, Buller och oljud
  5. Störningar i arbetet, Återkommande avbrott i arbetet, Flera uppgifter ska utföras samtidig
  6. Problem med kommunikationen, Budskapet förändras eller förvanskas på vägen eller Budskapet når inte fram
2)Om en olycka inträffar bör man genomföra en orsaksanalys och sedan genomföra åtgärder för att undvika problemet i framtiden.
 
3) mindre företag kan i vissa fall ta hjälp av  försäkringsbolag
 
Den finska rapporten menar att man kan minska antalet misstag genom att identifiera felsituationer och riskfaktorer:
 
Och sedan bör arbetstagare få arbeta ostört och fokuserat, få utbildning i alla rutiner hen använder, gärma med checklistor etc på det språk de kan förstå: Jag tycker det känns som mycket kloka råd.