Konster att må bra

Umgänge på recept - vad är det ?

Ensamhet är farligt, studier visar att ensamhet och social isolering påverkar dödligheten mer än fetma, rökning och stillasittande.  Studier i USA, England, Asien; Australien och Sverige visar att de som har ett större socialt nätverk har mindre risk för att dö en för tidig död, 

I veckan lärde jag mig nått nytt, nämligen att man i England har kommit lite längre i arbetet med att göra något åt ensamhetsproblem och att social isolering Eftersom känslan av ensamhet och att leva ensam alla är faktorer som påverkar dödligheten är det viktigt att göra något åt det. 

England har 9 miljoner ensamma, och där har de tillsatt en ensamhetsminister. De kommer dessutom att låta husläkare att från 2023 kunna skriva ut umgänge på recept till patienter som de bedömer lider av social isolering eller ensamhet.

 

Vi har en bild av att det är äldre som är ensamma men undersökningarna visa att många av våra unga vuxna också upplever ohälsosam ensamhet.

När man forskar om ensamhet använder man ofta ett test  med en ensamhetsskala framtaget på Universtetet i LA.  DN delar med sin av testet för att se om du är i riskzonen för ensamhet,  ju oftare du svarar ”ofta” eller ”ibland” ju högre är risken att du är känslomässigt ensam. 

1. Jag är ledsen för att jag gör så många saker ensam. 

2. Jag har ingen att prata med.

3. Jag står inte ut med att vara ensam. 

4. Jag saknar sällskap.

5. Det känns som att ingen förstår mig. 

6. Jag upptäcker att jag väntar på att någon ska ringa eller skriva. 

7. Jag har ingen att vända mig till. 

8. Jag är inte längre nära någon. 

9. Mina intressen och idéer delas inte av de omkring mig. 

10. Jag känner mig utanför. 

11. Jag känner mig helt ensam. 

12. Jag kan inte kommunicera med dem omkring mig.

13. Mina sociala relationer är ytliga 

14. Jag känner mig svältfödd på sällskap. 

15. Ingen känner mig väl. 

16. Jag känner mig isolerad från andra.

17. Jag är olycklig över att vara så tillbakadragen. 

18. Det är svårt för mig att få vänner. 

19. Jag känner mig utanför eller exkluderad av andra.

20. Människor är runt mig, men inte med mig. 

 UCLA Loneliness Scale. 

En läkare skriver alltså ut umgänge på recept och sen finns det personer som jobbar som "Buddys". I artikeln beskriver DN en kvinna som arbetar som Buddy i Redbridge där de redan startat med detta. Kvinnan tar med sig olika personer på olika aktiviteter för att bryta deras isolering och få dem attt sedan själva våga gå på olika aktiviteter. Dessa personer kan behöva hjälp att tex ta bussen och då undvika att bli helt issolerade.

De har startat en kampanj "Campaign to End Loneliness" se mer i filmen om Glasgow som är en av de youtube-filmer som visar vadkampanjen handlar om och vad de gör.

Ett annat exempel är en organisation som matchar nån som kanske vill prova yoga men får ångest bara av att tänka på att gå till lokalen och inte veta hur det kommer att vara, Den personen matchas ihop med en person som har varit där förr och de följs åt.

Det jag tänker är att detta hjälper ensamma personer och den som hjälper till känner sig behövd och det gör att den personer mår bättre.

Ta dig tid att umgås!

 

Jag hittade det mesta av denna text i DNs artikel är ensamhet bland unga en ny epedimi och   är du  i riskzonen för att vara ensam