Konster att må bra

Tillgänglig för jobb dygnet runt ?
Är du alltid uppkopplad mot jobbet och mot hemmet, då är du inte ensam, men mår vi bra av att alltid vara tillgängliga?
Hur hanterar du att det finns en möjlighet att alltid vara uppkopplad, loggar du in på jobbet under semestern? betalar du räkningar på arbetstid?
 
Kristina Palmleder  är forskare på KTH  studerar tillsammans med Calle Rosengren  från Lunds Universitet och Ann Bergman Karlstads universitet hur vi påverkas av gränslösheten i  att alltid vara tillgängliga på jobbet och hemma. Deras forskningsprojekt kallas Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv.
 
Tjänstemän från tre olika industriföretag har fått föra dagbok över var, när och varför de ägnar sig åt gränsöverskridande aktiviteter. Därefter har forskarna studerat dagböckerna och  sedan delade de in i ett antal grupper beroende på hur vi förhåller oss till arbete resp fritid
  • Totalsepareraren håller isär arbete och privatliv helt och hållet.
  • Platssepareraren låter den fysiska platsen bestämma vad som är arbete och privatliv. Arbetet sker på arbetsplatsen, hellre än att ta med jobbet hem sitter platssepareraren kvar tills det är klart.
  • Tidssepareraren låter arbetstiden bestämma. Arbetet kan utföras på arbetsplatsen, hemma eller på annan plats.
  • Privatlivsintegreraren låter privatlivet spilla över på arbetslivet men inte tvärtom. Bokar till exempel läkarbesök eller kollar sociala medier på arbetet.
  • Arbetslivsintegreraren låter arbetet komma in i privatlivet men inte tvärtom. Kollar exempelvis jobbmejl i alla möjliga privata sammanhang.
  • Totalintegreraren låter det vara ett fritt flöde mellan arbete och privatliv.
  • Växlaren beter sig på olika sätt utan tydlig strategi.
Vill du se Kristina prata om hållbara arbetssystem och hållbart arbetsliv (hoppa in 5min och 30 sec) det är en ganska lång film men den är intressant.
 
Fackförbundet Unionen ger förslag på hur de tycker att vi kan göra för att jobba med tillgängligheten på arbetet. tex så har de en lathund för hur man skapar en mail- och mobilpolicy på jobbet. De delar också med sig av tre olika exempel på hur en sådan policy kan se ut. läs mer här Mobilpolicy  smakprov från exemplen är:
  • Ledningen kommer inte att kommunicera viktig information via mail eller mobil utanför arbetstid
  • Det finns ingen förväntan på svar utanför ordinariekontorstid
  • Om det passar dig kan du arbeta utanför ordinariekontorstid men använd då fördröjd leverans för att inte stära dina kollegor
Se detta som tips så här en månad innan semesterperioderna startar.