Konster att må bra

Vad är Stressorer och Copingtekniker

Om man bryter ner stress vetenskapligt så anses det bestå av tre delar  

*Vi har ett potensiellt hot  - stressorn

*Vad vår hjärna anser om hotet - vår copingteknik

*Vår Stressreaktionen på stressorn

Stress är när vi utsätts för ett "hot" och inte vet hur vi ska hantera det. Om vi tex får en räkning  så kan det ses som ett hot . Om vi kan betala den (dvs kan hantera den, kallas det på engelska cope), och då genereras ingen stress. Om vi däremot inte har pengar på kontot (vi har ingen copingteknik) så upplevs räkningen som ett hot (en stressor) och kroppen blir stressad.   

Om vi är stressade under en kort tid medan vi tex sprang till bussen för att inte komma försent till ett viktigt möte, så kommer kroppen att kunna slapna av igen och de fysiska reaktionerna i kroppen återgår till avslappnat läge. Detta kallas  akut stress.

Om vi däremot under en lång period lever med stress kan det generera fysiska sjukdomar. Detta kallas kronisk stress

 

 En 5 minuters översiktlig film om stress

Vill du se mer av Dr Richard Blonna så klicka här

Vill du läsa mer finns en vetenskaplig bok av Rolf Ekman och Bengt Arnetz, Stress , Individen , Samhället, organisationen Molekylerna (boken beskrivs :  Kronisk stress är enligt WHO en av 2000-talets största utmaningar. I allt fler länder växer problemen med miljö- och livsstilsrelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck, stroke, depression, cancer och demens. Men vilka stressreaktioner och mekanismer i hjärnan och kroppens organ är det som får dessa konsekvenser? Varför händer detta just nu och hur kan det motverkas? )

 

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress