Konster att må bra

Forskning om - utbrändhet och arbetsmiljö!
Jag läser i tidningen Arbetsliv (#5, 2018) om ny arbetsmiljöforskning. Det är på samma tema som ett av mina tidigare blogginlägg om arbetsrelaterad stress. Området intresserar mig mycket och jag delar därför med mig av resultaten.
 
Forskare vid Lidköpings universitet anser det vara en myt att man kan kompensera höga krav med ökat handlingsutrymme och socialt stöd. Det är bra att man trivs med sina kollegor, sin chef och att man tycker att arbetsuppgifterna är roliga men det kan inte alltid väga upp för alltför hög arbetsbelastning och motstridiga krav (t.ex. krav på produktivitet mot krav på kvalitet). 
 
Forskningsresultaten visar på samma sak oavsett undersökt arbetsplats; för höga krav leder till utbrändhet oavsett hur stort handlingsutrymme eller hur gott socialt stöd man har. Det går inte att kompensera höga krav med positiva aspekter i arbetsmiljön. Arbete måste organiseras så att medarbetaren hinner göra det på arbetstid. 
 
Som medarbetare kan du  ställa dig frågan -  
har jag rimliga krav på mig? Och hur vet du det ? prova svara på följande frågor : 
  • hinner jag ta raster?
  • äter jag lunch i lugn och ro?
  • måste jag ta med aretet hem  för att hinna med?
  • sover du gott om nätterna eller vaknar du och oroar dig för jobbet (den frågan lägger jag själv lägga, den var inte med artikeln)
 Om du svarar nej på dessa frågor - ta ett samtal med din chef för att tydliggöra kraven och förändra arbetssituationen. 
 
En av forskarna, psykolog Anna-Carin Fagerling Ståhl menar att det krävs förebyggande arbete på organisationsnivå - Inte fler mindfulnesskurser
Det är precis vad jag har sagt och tyckt sedan jag skrev min uppsats. Vissa företag skickar medarbetare på sömnskolor, mindfunesskurser mm och det är ett sätt att ta tag i problematiken men det  lägger på ett  sätt delvis skulden på den enskilde. Det är inte rätt. Det kallas inom forskningen "victim blaming",dvs en indikation om att det kan vara personens egen fel.
Jag säger det igen, det är inte rätt!
Visst kan man som individ göra en del för att lära sig avslappning och visst ska man ta ansvar för sig själv men det viktigaste den enskilde kan göra här är att ta upp arbetsbelastningen med sin chef. Att möta och akut hjälpa den enskilde medarbetaren är ett perspektiv, sen behöver arbetsgivaren också se till ett annat perspektiv nämligen den organisatoriska dvs. se över förutsättningarna.
 
Arbetsmiljö är ett ansvar vi har tillsammans.
 
Studien pågick i 2 år och involverade 1722 personer från svenska arbetsplatser.
 
 
 Stress och sömn är en del i hälsohjulet
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress