Konster att må bra

Stressreduktion genom att reducera det som stressar - Reduce
Måste du göra allt det där som du gör?
Måste DU göra det? Och MÅSTE det överhuvudtaget göras? 
 
Ibland kan det vara bra att ta på sig ett par nya (påhittade) glasögon och betrakta sig själv och det man tycker är självklart. 
Ibland är det bra att byta ut ordet måste mot ordet vill
Jag måste laga mat åt familjen, kan ifrågasättas på många sätt. 
Måste du laga mat? 
- Man kan äta ute
-Man kan låta familjen vara med och laga maten,
-Man kan låta bli att laga nått och äta färdiglagad mat tex fil eller gröt
Om du fortfarande tänker att du måste laga mat, så tänk, nog låter det väll roligare att säga "jag vill laga mat åt familjen" 
För att reducera stress kan man försöka att reducera det som stressar en och för att göra det förklarar dr
Richard Blonna lite mer : det finns olika kategorier av stress,
 
Kategori 1 - Den man kan undvika. Om man vet att det är mycket trafik i storstan och det stressar en att köra i tät trafik, så kan man ta bussen och på så sätt undvika stress. 
 
Kategori 2 -Den stress som man inte kan/vill undvika. Låt säga att man gärna vill ha en biljett till en konsert och enda sättet att få en är att personligen köa utanför biljettluckan i timmar innan försäljningen öppnar - Man vet redan innan att man kommer att bli stressad av att att stå i kön, men man vill ha biljetten och står därför kvar.
 
Kategori 3 Den stress man inte kan förutse, kontrollera eller undvika. tex ett trafikkaos efter vägen när man har en viktig tid att passa. denna kategori kan man inte kontrollera. 
- slösa inte energin på kategori 3 -  utan fokusera på att hantera kategori 1 eller 2.
 
Blonna menar att man kan börja skriva en dagbok över vad som stressar en och också fundera på vilken kategori (1,2 eller 3)det är för att sedan reflektera över hur man kan hantera den.
 
Kanske kan man se en stressor som en utmanning istället för ett oöverkomligt krav.
 
Ofta sägs stress bestående av tre komponenter
1, En stressor (det som stessar en)-
2,hur hjärnan tolkar stressen och
3 hur vi sedan agerar på stressen. vår stressrespons (som jag beskrev mer om i mitt blogginlägg Arbetsrelaterad stress - Tips till arbetsgivare och fackliga ombud) För att hantera stress bra, behöver kunna möta alla tre komponenter. 
 
Blonna tar exemplet med ett jobbprojekt, låt säga att man har fullt upp hemma och har fullt på jobbet och så får man erbjudande om ytterligare ett roligt projekt, det kan vara svårt att se det som en utmaning och inte som nya krav. Då behöver man förändra något annat runt om.  Man bör redusera något av de andra sakerna man gör för att ha energi kvar till det nya.
Mina egna reflektioner är att det är lättare sagt än gjort, för när man är som mest stressad så ser man oftast inte att man kan eller vill välja bort något. 
Det kan då vara bra att skriva dagbok och reflektera över vad man gör - vad som stressar en och hur man kan förändra det. I mitt eget fall har jag provat olika saker för att göra mindre saker och hinna det jag vill utan att känna stress. En sak var att jobba in lunchen för att hinna - det är inte sunt. Bättre var att  bestämma vem som skulle gå och vem som inte skulle gå på föräldramöten.
Där blev det för mig en sak mindre att göra. 
 
Gäller det jobbstress är det  mer rätt att tex prata med sin närmsta chef om prioriteringar i arbetsuppgifter. Vad kan man släppa helt, åtminstone under en period, tills något annat är klart.
  
Man kan också prata med en hälsocoach eller någon inom hälsovården för att få perspektiv på vad man gör och vad man känner, de har verktyg för att kunna hjälpa till.
 
När jag hälsocoachat människor har de ibland fått rita upp en vanlig dag med 24 timmar. Sedan har vi tagit bort 6-8 timmar för sömn och 8 timmar för arbetet +lunch och restid. Sedan har vi tittat på vad som är kvar och funderat på hur den används eftersom där under en hel vecka ska rymma att tvätta,städa,handla, ta hand om barn/föräldrar och laga mat och helst vara fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag. Det kan tyckas vara en löjligt enkel övning men att rita upp det synliggör ibland vad man vill förändra.
 
Reduce är ett av det 5-R som Blonna menar att man ska använda för att reducera sin stress. 
Se ett par av Dr Richard Blonnas många video´s här 
 
Vad är stress och hur hanterar man den - på engelska (sista minuterna är reklam för hans kurs)
 
Stress är del av hälsohjulet
 
 
 
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress