Konster att må bra

Arbetsmiljö - ny rapport "Arbetsorsakade besvär 2018" & Friska företag
Arbetsmiljöverket har sammanställt en rapport  "Arbetsorsakade besvär 2018" , i  den redovisas att 28 % av de intervjuade upplever trötthet, smärta och värk. Fler kvinnor än män, fler unga kvinnor än äldre kvinnor,  fler lågavlönade än högavlönade mår sämre.
Många av besvären anses orsakas vara hög arbetsbelastning. 
 
Av de 5 miljoner som jobbar, så blir det ca 1,4 M som har besvär pga förutsättningarna på  jobbet.
 
Av de med besvär
 • hade nästan 66% värk eller smästa pga arbetet - lika många kvinnor som män.
 • 7 av 10 anser att det är arbetsbelastning som är orsaken.
 • 1 av 3 har varit hemma pga sina problem 
När det gäller arbetsorsakad ohälsa finns skillnader  mellan könen, professor Göran Knäcklund från stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet förklarar lite kring rapporten. Tex att det skijer sig åt mellan kvinnor och män i undersökningen därför att  de olika könen ofta arbetar inom olika brancher och att kvinnor ofta har större ansvar för hushållsarbetet (ibland kallat det obetalda arbetet) . Mätningar visar att kvinnors arbetsvecka kan bli upp till 70-80 timmar. Kvinnor arbetar dessutom ofta i yrken som tar hand om människor och det är ofta emotionellt krävande. I dessa yrken är det dessutom vanligt med liten påverkansmöjlighet.
 
kolla denna 5 minuters film om rapporten här länk
 
Vad ska man göra då ?
arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (på nästan hälften av våra arbetsplatser pågår inget systematiskt arbetsmiljöarbete - det är ju lite skrämmande)
 Och som vanligt så  rekommenderas aktiviteter  som är på individnivå -  tex 
Ta tid för 
 • Vila
 • Återhämtning 
 • Avkoppling
 
 
Forskningsprojektet Hälsa och Framtid visade att det finns en röd tråd i friska företag. Friska företag utmärks bland annat av ett gott ledarskap och av att erbjuda människor mening i arbetet
Prevent ger ut en  bok "nycklar till friska företag" som beskriver forskningsprojektets resultat. Länk
I undersökningen hade de friska företagen 3 gånger mindre sjukfrånvaro. Det var kombinationen av faktorer som spelade roll inte en specifik faktor.
 
Vill du läsa forskningen så finns mer info här i länken det finns lite skillnader mellan privata företag och myndigheter men kort sagt jobbar friska företag med :
 • gott och nära ledarskap  (här avses att man valde ledare med social kompetens, det fanns ledarskapsprogram, ledare som stöttar varandra)
 • möjlighet till kompetensutveckling (bred syn på kompetensutveckling)
 • feedback / kommunikation  (både formella och informella kommunikationsvägar, ledningen vill ha direktkontakt och feedback från medarbetare)
 • delaktighet i förbättringsarbete (företagets värderingar är välkända och inarbetade, tydliga processer för förbättringsarbete och bemanning för det)
 • stöd i form av prioritering när arbetsbelastningen blev för hög
 • systematiskt arbetsmiljöarbete (koll på nyckeltal och orsaker till sjukfrånvaro, mm) 
Den här forskningen var en stor input till min egen C-uppsats (läs den gärna ) och det imponerar på mig att forskarna kommit på hur de skulle hitta de friska företagen. Man samarbetade med Alecta, ett  företag som samarbetar med företagen ang. tjänstepensioner. 

Arbetslivet är en del i hälsohjulet
 


Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress